Svenskt Serieindex är ett sökbart register över de serietidningar, seriealbum och serieböcker mm som har publicerats i Sverige. Ambitionen är att indexera alla svenska seriepublikationer men det arbetet kommer att ta tid. Därför ligger fokus på nyare serier även om en del äldre serietidningar också kommer att finnas med. Indexet kommer successivt att utökas med fler titlar, omslag och information.

Det går att söka efter titlar, serienamn och serieskapare. Sökresultatet visas i en lista som matchar sökningen. När du söker på serie och klickar på ett namn så visas en titellista där den valda serien publicerats. Om du istället sökt på en serieskapare och klickar på ett namn så visas i listan de titlar där hans/hennes serier funnits med.


Rättigheterna till samtliga omslag tillhör respektive upphovsrättsinnehavare och visas här endast så att besökare på Svenskt Serieindex kan se hur de ser ut. Det är därför inte tillåtet att ladda hem och använda bilder härifrån.

Inga serier publiceras på Svenskt Serieindex, förutom i de fall då de förekommer på omslagen.
titlar
utgåvor
omslag